Vannfaste etiketter

Vannfaste etiketter

Vannfaste etiketter for laserskrivere.
Passer til utendørs bruk, eller hvor etikettene er utsatt for ytre påvirking
av temperatursvigninger, fuktighet og tøffere behandling.

per side
per side